היכל מנורה מבטחים תל אביב - מידע

כתובת2: היכל מנורה מבטחים
יגאל אלון 51, 67062 תל אביב